En procesuddannelse for konsulenter, rådgivere og ledere

we:LIFT er en procesuddannelse med mulighed for certificering. Det er en 'version 2.0 facilitatoruddannelse', der adskiller sig fra andre procesuddannelser ved både at have fokus på klassisk facilitering og give deltagerne opdateret træning og viden i kommunikation, nudging og motivationspsykologi. Uddannelsen udmærker sig ved, at deltagerne både udvikler sig til at blive stærke proces- og mødeledere, men også lærer hvordan man fastholder engagement, motivation og forandringer, efter indsatsen har fundet sted.

Deltag på alle tre moduler og bliv we:LIFT certificeret!

we:LIFT procesuddannelsen er fordelt over tre moduler med 2x2 undervisningsdage i hvert modul. Hvis du deltager i alle tre moduler, bliver du we:LIFT-certificeret. Du kan vælge at deltage i modulerne enkeltvis og i den rækkefølge der passer dig.


MODUL 1: DEN FACILITERENDE RÅDGIVER

Transformér viden til handling; hen imod faciliterende rådgivning
Her får du muligheder for at udvikle din rådgiverrolle og lærer at transformere viden til handling gennem en mere bevidst faciliterende tilgang i dit rådgivningsarbejde.
Hold 2021: 1. juni 2021 kl. 09:30 – 16:00 og 2. juni 2021 kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022: 1. marts 2022, kl. 09:30 – 16:00 og 2. marts 2022, kl. 08:30 – 15:00

Bedre arbejdsmiljø med involvering; skab engagement omkring ny adfærd
Her får du konkrete redskaber og metoder, så du kan involvere og engagere medarbejdere og kunder og dermed skabe bedre læring på arbejdspladsen.
Hold 2021: 18. august 2021, kl. 09:30 – 16:00 og 19. august 2021, kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022:
5. april 2022 kl. 09:30 – 16:00 og 6. april 2022 kl. 08:30 – 15:00

MODUL 2: DIT STÅSTED SOM FACILITATOR

Find orden i kaos; vær professionel, når planen ikke holder i virkeligheden
Her får du redskaber til at kunne overskue ellers uoverskuelige situationer i dit rådgivningsarbejde, så du altid kan handle professionelt og improvisere.
Hold 2021: 20. september 2021, kl. 09:30 – 16:00 og 21. september 2021, kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022:
3. maj 2022, kl. 09:30 – 16:00 og 4. maj 2022, kl. 08:30 – 15:00

Din personlige kommunikation; relationer, kommunikation og kropssprog
Her får du trænet din personlige kommunikation, så du fremstår professionel. Du lærer at planlægge målrettede og levende budskaber, så de styrker dine relationer i rådgivningsarbejdet.
Hold 2021: 26. oktober 2021, kl. 09:30 – 16:00 og 27. oktober 2021, kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022: 31. maj 2022, kl. 09:30 – 16:00 og 1. juni 2022, kl. 08:30 – 15:00

MODUL 3: MOTIVATION OG ADFÆRDSDESIGN

Den motiverende arbejdsmiljørådgiver; styrk folks egen indre-motivation
Her får du viden om, hvad der motiverer mennesker, og hvordan du kan udnytte den viden i dit arbejde som arbejdsmiljørådgiver.
Hold 2021: 24. november 2021, kl. 09:30 – 16:00 og 25. november 2021, kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022:
23. august 2022, kl. 09:30 – 16:00 og 24. august 2022, kl. 08:30 – 15:00

Sådan påvirker du adfærd; brug nudging og adfærdsdesign
Her får du viden om, hvordan du kan analysere en situation og finde ud af, hvad der skal til for at få folk til at ændre adfærd henimod et bedre arbejdsmiljø.
Hold 2021: 15. december 2021, kl. 09:30 – 16:00 og 16. december 2021, kl. 08:30 – 15:00
Hold 2022: 13. september 2022, kl. 09:30 – 16:00 og 14. september 2022, kl. 08:30 – 15:00

Nederst på denne side finder du oplysninger om målgruppe, pris og vilkår. Og du kan høre underviserne fortælle om uddannelsen i filmklippene herunder.

Printvenlig version af 2021-programmet og 2022-programmet

TILMELDING TIL 2021-KURSET eller enkeltmoduler

TILMELDING TIL 2022-KURSET eller enkeltmoduler

 

Uddannelsen er designet til rådgivere, konsulenter og ledere i alle brancher, som arbejder med forandringsprocesser, og som involverer medarbejdere og ledere. Du har flere års erfaringer fra arbejdsmarkedet (mindst to år) og ønsker at skærpe dine professionelle kompetencer, så din rådgivning giver bedre resultater for dine kunder eller din virksomhed. Du kan være privat og offentlig ansat eller være selvstændig i din egen virksomhed.

Dit grundfag som konsulent, leder eller rådgiver kan spænde bredt: Du kan være tekniker, ingeniør, fysioterapeut, psykolog eller andet. Konsulentuddannelsen lærer dig at løfte din faglighed ind i de sammenhænge, hvor du skal have folk til at lytte, involvere sig og ændre adfærd.

Det er et plus for uddannelsen, hvis deltagerne arbejder i forskellige fag, sektorer og har en alsidig uddannelsesbaggrund.

Et helt unikt aspekt af denne uddannelse er, at du får ikke én, to eller tre  - men hele fire undervisere. Kenneth Agerholm, Signe Bonnén, Nanna Munk og Ib Ravn har udviklet uddannelsen i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne og underviser alle fire i løbet af de tre moduler. For at sikre sammenhæng mellem modulerne har alle fire undervisere været med til at udvikle hele uddannelsen, og der er altid mindst én underviser til stede, som også var med på det foregående modul.

 

 

Kenneth Agerholm

Organisationskonsulent med speciale i facilitering, innovation, mødeledelse, forandringsledelse og brugerinddragelse. Arbejder med private og offentlige virksomheder. Ekstern lektor på AB Business School Riga og Roskilde Universitet. Underviser bl.a. i facilitering, ”Creative Thinking” og brug af adfærdspsykologi i forandringsprocesser.

 

 

Signe Bonnén                                       

Kommunikationskonsulent med speciale i mundtlig kommunikation, brugerrettet skriftlig kommunikation, facilitering og adfærdspsykologi. Uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet, nu beskikket censor samme sted. Signe har en fortid fra arbejdsmiljøområdet, bl.a. i NFA, VFA og Arbejdstilsynet. 

 

Nanna Munk                                        

Organistionskonsulent med speciale i samarbejde, organisatoriske læringsprocesser og facilitering. Uddannet cand.mag. i medievidenskab fra Københavns Universitet. Nanna har bl.a. undervist for Roskilde Universitet, Ledernes Kompetencecenter og AP Pension. Hun arbejder som konsulent i Danmark og Norge og har undervist på Arbejdsmiljøakademiets to-dages forløb ”Procesfacilitering”.

 

Ib Ravn                                                  

Forsker på DPU ved Aarhus Universitet i organisatoriske videnprocesser. Arbejder med facilitering, lærende møder og motiverende processer. Varetager temaklyngen ”Facilitering af videnprocesser” på DPU. Forfatter til fire bøger om møder og videndeling, bl.a. ”Facilitering: Ledelse af møder der skaber værdi og mening” (Hans Reitzel, 2011).

Læsning af litteratur:                          
Der udleveres litteraturlister til hvert modul, så du kan læse mere, hvis du er interesseret i at dykke ned i teorien. Læsning er ikke obligatorisk, men vi anbefaler, at du læser nogle af teksterne for at understøtte din læring på forløbet.

Opgaver mellem modulerne:           
Der vil være opgaver mellem kursusdagene, der kobler undervisningen med dit arbejdsliv. Det vil sige, at du kan arbejde med dine egne udfordringer og cases. Du skal regne med at bruge to-tre timer mellem modulerne på dette casearbejde.

Hvad kræves af din arbejdsplads?  
Uddannelsen lægger op til, at du for hver modul har møde af en halv time med din nærmeste leder. Derudover anbefaler vi, at du vælger en eller to ”medsammensvorne” på din arbejdsplads, som du løbende formidler viden fra uddannelsen til. På den måde lærer du at formidle dine erkendelser, og din arbejdsplads får glæde af, at flere personer får viden fra uddannelsen.

Eksamen:                                               
Uddannelsen sluttes med en case-baseret eksamen, der skal bestås for at få certificering fra uddannelsen. Du skal beregne mellem 10-15 timer til at forberede eksamen. Eksamensopgaven er så vidt muligt knyttet til en opgave, du har i dit arbejdsliv, og du vil derfor kunne ”løse en rigtig opgave” i forbindelse med eksamen.

Certificering:                                         
For at få certificering fra uddannelsen kræves det, at du deltager på alle moduler, løser opgaverne mellem modulerne og består eksamen på sidste modul. Ferie, barn syg eller andet fravær skal du så vidt muligt undgå på undervisningsdagene. Hvis du bliver ramt af sygdom en dag, hvor der er undervisning, laves en individuel aftale mht. certificering.

Kursuspris pr. modul (2x2 undervisningsdage):
2021 hold:  kr. 9.900 ex. moms.
2022 hold: kl. 12.500 ex. moms
Materialer og forplejning indgår i prisen.

Hvis du tilmelder dig til alle tre moduler på én gang, får du rabat.
2021 hold: kr. 28.500 ex. moms.
2022 hold: kr. 35.000 ex. moms
Deltagere fra medlemsvirksomheder får kr. 400,00 ex. moms i rabat på tilmelding til enkeltmoduler og ved tilmelding til hele kursusforløbet en rabat på kr. 1.500 ex. moms.

Tillægspris for eksamen med henblik på certificering: kr. 1.500 ex. moms

Kursussted: MBK, Pilestræde 61, 1112 København K (ved Rundetårn)

Mødetid: 1. dag: kl. 9:30 - 16:00     2. dag: kl. 8:30 - 15:00

Tilmelding: Tryk HER hvis du ønsker plads på 2021-kurset  Eller HER hvis du ønsker plads på 2022-kurset

Tilmelding er bindende fem uger før kursusstart. Dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til aflysning i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.