Program og tilmelding

Deltagere fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne, får 25% rabat på de fleste seminarer –  dog gives der ved særlige tilfælde ingen rabat. Du kan læse nærmere om de enkelte rabatordninger på den pågældende beskrivelse af seminaret.

14 dage før afholdelse af seminaret er din tilmelding bindende, dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk. Kursusgebyret refunderes ikke ved afbud mindre end 14 dage før seminarets afholdelse.

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til aflysning i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

Fakta-undersøgelse
3.-5. april 2019
Kurset fakta-undersøgelsen som metode for håndtering af mobning og chikane i arbejdslivet giver dig kompetencer i at arbejde med emnet og på sigt opnå et certifikat. 

Her kan du læse mere om programmet og underviserne

Her kan du læse om certificering og adgang til fællesskaber med andre certificerede i Norden

Her kan du læse om internatsprogram i detaljer

Tilmeld dig her 

Obs: Vilkår for dette kursus afviger fra de øvrige seminarer i Arbejdsmiljøakademiet:

Tilmelding er bindende 7 uger før kursusstart. Faktura fremsendes umiddelbart herefter.

Ca. 14 dage før kursusstart fremsendes praktisk info m.m..

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.