Program og tilmelding

Deltagere fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne, får 25% rabat på de fleste seminarer –  dog gives der ved særlige tilfælde ingen rabat. Du kan læse nærmere om de enkelte rabatordninger på den pågældende beskrivelse af seminaret.

14 dage før afholdelse af seminaret er din tilmelding bindende, dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk. Kursusgebyret refunderes ikke ved afbud mindre end 14 dage før seminarets afholdelse.

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til aflysning i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

Faktaundersøgelse som metode for håndtering af mobning og chikane i arbejdslivet
15. - 17. august 2018
Tag på 3 dages kursus i Nyborg, med de anerkendte eksperter Ståle Einarsen og Helge Hoel

>> Læs mere

 Gå til TILMELDING


Organisationsopstilling
1. november 2018
En metode, der kan give et nyt perspektiv på problemstillinger, symptomer og gentagne mønstre
>> Læs mere

Gå til TILMELDING

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.