Program og tilmelding

 

 

Jura i det psykiske arbejdsmiljø
4. april 2019

Bliv klogere på bl.a. arbejdsbetinget stress og arbejdsgivers ansvar i forbindelse med arbejdsskader på dette seminar.

>> Her kan du læse mere

NB: kurset er overtegnet. Vi arbejder på at arrangere et ekstra kursus 2. oktober. Send en mail til info@bamr.dk hvis du vil skrives op til kurset.

 

Virksomhedernes etiske infrastruktur og organisatorisk forebyggelse og håndtering af mobning og chikane
5. - 6. september 2019

Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer og rådgivere og konsulenter, som arbejder med personalekonflikter, arbejdsmiljøudvikling, organisationsudvikling og ledelsesrådgivning.

Kurset kan tages som enkeltstående kursus, men indgår også i forløbet som certificeret fakta-undersøger.

>> Her kan du læse mere

Tilmeld dig her

 

Konsulentuddannelsen We:LIFT

14 undervisningsdage fra kl. 09.30 – 16.00, fordelt på 7 moduler, med hver 2 sammenhængende undervisningsdage

Nyt hold starter til oktober 2019. Tilmelding er bindende fra den 1. september 2019. Du finder mere info om uddannelsen under ovenstående faner eller kontakt Arbejdsmiljørådgiverne på tlf. 30 48 58 16 eller mail: info@bamr.dk

>> Her kan du læse mere

 

Deltagere fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne, får 25% rabat på de fleste seminarer –  dog gives der ved særlige tilfælde ingen rabat. Du kan læse nærmere om de enkelte rabatordninger på den pågældende beskrivelse af seminaret.

14 dage før afholdelse af seminaret er din tilmelding bindende, dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk. Kursusgebyret refunderes ikke ved afbud mindre end 14 dage før seminarets afholdelse.

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til aflysning i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i dette tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

 

 

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.