Seminarer

Afventer...

 

Procesuddannelsen We:LIFT
Bliv bedre til facilitering, få opdateret viden og træning i kommunikation, nudging og motivationspsykologi. 12 undervisningsdage fordelt på 3 moduler, med hver 2x2 sammenhængende undervisningsdage

Nyt hold starter til maj 2021. 

>> Her kan du læse mere

 

Faktaundersøger
Lær at håndtere sager om mobning og alvorlig chikane, herunder sexchikane på arbejdspladsen. Mulighed for at blive certificeret Faktaundersøger.

Næste hold starter til forår 2021

>> Læs mere her

Deltagere fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne, får 25% rabat på de fleste seminarer –  dog gives der i særlige tilfælde ingen rabat. Du kan læse nærmere om de enkelte rabatordninger på den pågældende beskrivelse af seminaret.

Tilmelding er bindende fem uger før kursusstart. Dog kan din plads vederlagsfrit omregistreres til en anden person med samme fakturaadresse. Oplysninger om ændringer i din deltagelse (dette gælder også afbud) skal altid gives skriftligt til info@bamr.dk.

Arbejdsmiljørådgiverne forbeholder sig ret til at aflyse i tilfælde af sygdom eller manglende tilslutning til seminaret. Evt. betalt kursusafgift refunderes i disse tilfælde. Arbejdsmiljørådgiverne hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, undervisningens/kursusmaterialets beskaffenhed eller andre forhold.

 

 

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.