PROGRAM

OBS: programmet er under planlægning, og nedenstående er med forhold for senere ændringer!

>>Du kan læse mere om temaer (ARENAer) på konferencen HER

 

Søndag den 15. november 2020 for Get2Gether (tilvalg)

18:00 Konferencesekretatiatet åbner og registrerer deltagerne
19:00 Tapas, vin og networking
20:00 Get2gether

Overskrift - arrangement endnu ikke planlagt
Brødtekst

     

Mandag den 16. november 2020

08:00 Indregistrering
09:00 Konferenceåbning

Overskrift
Brødtekst
09:45 Pause, networking og udstillinger
10:00  Åbning af arenaer
   Arena 1: Arbejdsmiljøstrategi og -politik
   Arena 2: Arbejdsmiljøpraksis
   Arena 3: Arbejdsmiljøviden
   Arena 4: Arbejdsmiljøledelse
 11:30  Pause, networking og udstillinger 
 11:45  Pitstop workshops - 1. afdeling
 12:30  Frokost
 13:30  Udviklingsworkshops - 1. afdeling
 15:00  Pause, networking og udstillinger 
 15:30  Pitstop workshops - 2. afdeling
 16:15  Markedsplads - udstillinger - posters
 18:00  Flying dinner
 19:00

Samtalesaloner

Samtalesalon 1: Ledelse og omsorg
v/ Camilla Sløk, forsker, forfatter og tidligere præst
Camilla Sløk fortæller om sin seneste bog "Magt og omsorg i det sksistentielle lederskab", hvor hun gennem 10 cases undersøger, hvad der sker forlederen, når han/hun bliver den del af andre menneskers liv. Oplægget bliver fulgt af samtaler om magt og omsorg samt dialog med Camilla Sløk.

Samtalesalon 2: Offentliggør APV?
v/Peter Dahler-Larsen, professor og forfatter, Københavns Universitet
Samtalesalonen indledes af Peter Dahler-Larsen med afsæt i hans forskning om arbejdspladsvurderinger (APV). Forslaget om at offentliggørelse af APV skal være et lovkrav mødte kritik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), som blev bakket op af fagforbundene Dansk Sygeplejeråd og BUPL’s talspersoner. Men hvorfor affeje et konstruktivt forslag? Vi ønsker at revitalisere debatten om forslagets perspektiver og udfordringer, hvor du inviteres til at deltage med dine synspunkter. 

Samtalesalon 3: Hvad betyder klimaforandringerne for fremtidens arbejdsmarked? 
v/ klimaforsker Theresa Scavenius
Klimaforandringerne vil sætte mange forretningsmodeller under pres – nogen vil måske endda forsvinde. Hvordan skal organisationer og arbejdspladser forholde sig til klimaforandringerne og deres mulige konsekvens for din virksomhed? Hvordan kan I omstille i tide og gøre jeres til at mindske forandringerne, så jeres forretning kan overleve langt ud i fremtiden?

Samtalesalon 4: Fremtidssprint om ”Fremtidens arbejdsmiljø”
Se ind i fremtiden med dine fagfæller på denne fremtidssprint, hvor vi sammen undersøger udfordringer og løsninger på arbejdsmiljø i fremtidens arbejdsmarked. Sprint er en stramt faciliteret proces, hvor vi effektivt arbejder med ideer og løsninger. Faciliteret af Kenneth Agerholm, organisationskonsulent og partner i FLOK

20:30  Lounge med plads til gode samtaler eller Stjernebar med festligt samvær
 

 

 
 

 Tirsdag den 17. november 2020

09:00 Fælles plenum:
Fremtidens arbejdsmiljøindsats bliver integreret med FN's verdensmål (arbejdstitel)
Peter Hasle, professor, Sydansk Universitet
09:45  Pause, networking og udstillinger - husk værelses check-ud
10:00  Udviklingsworkshops - 2. afdeling
11:30  Pause, networking og udstillinger
11:45  Pitstop workshops - 3. afdeling
12:30  Frokost
13:30  Udviklingsworkshops - 3. afdeling
15:00  Pause, networking og udstillinger
15:15  Fælles afslutning
16:00  Tak for denne gang!
   
   
   Senest opdateret 18-05-2020
   
   

 

Vil du med på AM:2020 - så sæt kryds i kalenderen d. 15. - 17. november allerede nu! 

Tilmeld dig konferencens nyhedsbrev og hold dig orienteret om program og tilmelding til AM:2020