Fokus

Dan dig dig det fulde overblik over alle nyheder eller kategoriser dem efter fokusområderne 'Uddannelse' og 'Hvad sker der i fremtiden?' i højre side.

Sådan lydder overskriften i et interview i A4 Arbejdsmiljø, som Arbejdsmiljørådgivernes bestyrelsesformand Jan Steenhard har givet 5. august 2021.Hvis ikke vi for alvor forbedrer det psykiske arbejdsmiljø nu, risikerer problemet at fortsætte med at vokse i de kommende år.Sådan lyder den dystre forudsigelse fra Jan Steenhard.Hvilken arbejdsmiljøindsats - eller initiativ - har ov ...

Til trods for god fremgang i det europæiske arbejdsmiljø, målt på ulykker og dødsfald, så er der stadig for mange. I 2018 blev der rapporteret over 3.300 ulykker med dødelig udgang og 3,1 mio. andre ulykker. Samtidig dør der hvert år 200.000 af arbejdsbetinget sygdomme.Beregninger viser at dårligt arbejdsmiljø koster op imod 3,3% af EU's BNP (ca. 460 mia. EUR i 2019).EU's strat ...

Bestyrelsen for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne har den 24. februar konstitueret sig med et formandskab bestående af: Formand Jan Steenhard (Joblife) Næstformænd, Lars Tornvig (Human House) og Marie Birk Jørgensen (Arbejdsmiljø København)Foreningen og det nye formandskab ønsker at sætte øget fokus på arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Hvis arbejdsmiljøet bli ...

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 21. december 2020 indgået en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Den sætter blandt andet nye mål for arbejdsmiljøet. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker Sikkert og sundt arbejde med kemi – fær ...

Som medlem af paraplyorganisation, AM-PRO, har Arbejdsmiljørådgiverne deltaget i udarbejdelsen af kataloget: Et arbejdsliv i verdensklasse - et debatindlæg om forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen.   Download gratis e-katalog ved at klikke på billedet ”Vores indspil er et forsøg på, at tilføje nye dimensioner til det stærke partssamarbejde, som præger indsatsen i dag. Som prof ...

På baggrund af et møde med Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet har Arbejdsmiljørådgiverne kommenteret og givet forslag til den foreliggende synopsis for retning i den kommende strategi for arbejdsmiljøforskning. Målsætningerne i oplægget til forskningsstrategi på arbejdsmiljøområdet kan sammenfattes til:   at styrke den vidensbaserede arbejdsmiljøindsats at sikre ...

Arbejdsmiljørådgiverne udgiver serien, Synspunkter for arbejdsmiljø. Formålet med serien er hjælpe dig og din organsation til at forstå rammer for begrebet arbejdsmiljø og dens udvikling.  "Hvad er arbejdsmiljø- og hvordan reguleres det?" er den første udgivelse, og Anders Kabel er forfatteren bag.  Bogen kan bestilles ved at sende en mail med kontaktoplysninger til info@bamr ...

Arbejdsmiljørådgiverne har afgivet høringsvar til ”Forslag til lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov nr. 54 af 27. januar 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring”

Aftalen om et bedre arbejdsmiljø blev indgået med støtte fra alle folketingets partier på nær Enhedslisten. Som forventet indgår ekspertudvalgets anbefalinger fra september 2018 som en væsentlig bestanddel af aftalens indhold. Vi har tidligere adresseret både de positive elementer og de mere problematiske dele af ekspertudvalgets anbefalinger (se Altinget 15. november 2018). Nu ...

Anledningen til dette notat er drøftelserne i mødet med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen den 28. august 2018. Foreningens formandskab Poul Sørensen og Lars Tornvig havde i samarbejde med direktør Arne Helgesen udarbejdet et forslag om en årlig revision af arbejdsmiljøet. Ministeren bad os om at uddybe forslaget. Det foreliggende notat er fremsendt til ministeren og br ...

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.