Fokus på uddannelse

Hos Arbejdsmiljørådgiverne arbejder vi for at sikre kompetencerne og den faglige dybe. Dette imødekommes dels gennem akademi- og konferencetilbud, men ligeså vigtigt gennem akademiske uddannelsesmuligheder der ruster og videreuddanner den arbejdsmiljøprofessionelle til, at håndtere de arbejdsmiljøudfordringer der skal løses på arbejdspladsen.

For kort tid siden, blev initiativet om at oprette en Masteruddannelse i Arbejdsmiljø på RUC afslået af uddannelses- og forskningsministeriet. Begrundelsen herfor var en vurdering af, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret at virksomheder vil prioritere en sådan uddannelse, samt at der i højere grad er brug for specialiserede end generelle arbejdsmiljøkompetencer.

Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning blev udsendt fra beskæftigelsesministeren kort før jul og blev den 10. februar behandlet i Arbejdsmiljørådet. Vi er helt på linje med forfatternes vurdering af, at rådgivning rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til at løse belastninger i arbejdsmiljøet. For at udløse potentialet er der behov for et væsentligt større rådgivningsvolu ...

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.