Fokus

Arne Helgesen, Direktør for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne Arbejdsmiljørådgiverne hilser det velkomment, at ministeren har nedsat et ekspertudvalg om udbedring af arbejdsmiljøindsatsen. Og vi sætter stor pris på, at vi er inviteret til at komme med input til udvalgets arbejde. Arbejdsmiljørådgiverne arbejder som brancheforeningen for interne og eksterne professionel ...

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.