Afslag på ny Masteruddannelse i Arbejdsmiljø

For kort tid siden, blev initiativet om at oprette en Masteruddannelse i Arbejdsmiljø på RUC afslået af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Begrundelsen herfor var en vurdering af, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret at virksomheder vil prioritere en sådan uddannelse, samt at der i højere grad er brug for specialiserede end generelle arbejdsmiljøkompetencer. Det betyder desværre også, at arbejdsmiljøprofessionen pt. står uden nogen akademisk uddannelse i ryggen, efter at Master i miljø og arbejdsmiljøledelse på DTU har lukket for optag.

Behovet for uddannelse er imidlertid present og væsentlig, da den kommende arbejdsstyrke står overfor nye udfordringer på arbejdsmarkedet som skal imødekommes professionelt og løsningsorienteret.

De nye udfordringer handler blandt andet i høj grad om at tage vare på den nuværende arbejdsstyrke, så vi kan holde flere år som aktive. Derudover står vi som samfund overfor nye teknologiske innovationer i produktion og service, som vil medføre store forandringer i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i administrationen. Automatiseringspotentialerne er omfattende og omstillingen vil i de kommende år tage fart. Omstillingen bør have mennesket i centrum så forandringer, effektiviseringer og omlægninger sker i samarbejde med medarbejderne - en Masteruddannelse i Arbejdsmiljø skal være med til at sikre kompetencerne og være et stærkt og sundt udgangspunkt for, at medarbejdere på arbejdsmarkedet tages alvorligt i de kommende omstillingsprocesser.

De nylige resultater fra Hvidbog om Arbejdsmiljørådgivning understøtter behovet for kompetencesikret rådgivning ved blandt andet at anbefale, at der nu og i fremtiden etableres systemer til at sikre tilstrækkeligt høje og relevante kompetencer i rådgivningssystemet.

På trods af Hvidbogens anbefalinger og tendenserne på arbejdsmarkedet generelt, gør afslaget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet at vi i fremtiden ikke har nogen reel målrettet uddannelse i Arbejdsmiljø og derved heller ingen aktiv specialisering i ovenstående problemstillinger.

Forslaget om en Masteruddannelse i Arbejdsmiljø på RUC blev blandt andet anbefalet og støttet af DA, KL, Lederne, FOA, FTF, Arbejdsmiljørådgiverne, Center for studier i Arbejdsmiljø og IDA Arbejdsmiljø som sammen med RUC har indgivet en indsigelse mod afslaget hvilken desværre igen blev afslået.

Resultatet betyder, at Danmark sakker bagud på arbejdsmiljøområdet sammenlignet med vores nordiske naboer. Og det er kedeligt at være tilskuer til og en kæmpe udfordring for det danske arbejdsmarked, der risikerer at stå uden brede arbejdsmiljøprofessionelle kompetencer i fremtiden.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.