Drastisk fald i rådgivningspåbud

Mens andre reaktioner fra Arbejdstilsynet holder sig på et stabilt niveau, styrtdykker antallet af påbud om rådgivning til landets virksomheder. Siden 2008 er disse påbud reduceret fra godt 5.000 pr. år til 800 i 2015, som svarer til 1/6 fald i antallet af påbud. Vore beregninger viser, at det udløser et rådgivningsvolumen i 2015 på i alt 11 årsværk/år.  Udsigten til et yderligere fald i 2016 er sandsynligt, baseret på en opgørelse af de 3 første kvartaler.

Er faldet udtryk for at arbejdsmiljøet er blevet så godt, at der ikke er behov for rådgivning i samme omfang som tidligere? Det er vanskeligt at finde data, som underbygger dette. Ifølge Arbejdstilsynets årsrapport er omfanget af risikobaseret tilsyn uændret i perioden, ligesom det totale antal tilsyn i perioden 2013 til 2015 er konstant. Det fremgår ligeledes af årsrapporten, at der er en stigning i alvorlige ulykker fra 2014 til 2015 på 5,4 %. I samme periode er der sket en stigning i MSB-ulykker på 2,3 % og på voldsulykker med 3,9 %.

Arbejdsmiljørådgivere landet over beretter om, at det går længe mellem hver opgave om rådgivningspåbud. Flere overvejer om de fortsat ønsker at være autoriserede, da papirmøllen er tidskrævende og afgiften høj. Hvis der ikke sker noget drastisk, vil autorisationen så ikke udfase sig selv?

Rådgivning er et af virkemidlerne i arbejdsmiljøet med dokumenteret effekt. Vi står i en situation, hvor den nationale arbejdsmiljøhandleplan går ind i sin sidste fase. Reduktionsmålene i handleplanen kan kun nås, hvis alle midler sættes ind. I den sammenhæng repræsenterer arbejdsmiljørådgivning en vigtig ressource.

Der er behov for at udvide adgangen til rådgivningen, så den gøres tilgængelig for de mange virksomheder, der har behov for kompetent hjælp til at få styr på arbejdsmiljøet, men som ikke har økonomiske muligheder for det. Et godt arbejdsmiljø er en produktiv faktor - en del af grundlaget for at skabe bæredygtige arbejdsfællesskaber. Der er behov for at sætte fokus på forebyggelse – både på kort og lang sigt.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.