Efter Siemens

Da pressen fik fat i Siemens håndtering af arbejdsmiljøet på tre danske produktionssteder, gav det en bredere offentlighed indblik i de barske - og for nogen – overraskende realiteter i arbejdsmiljøet. Virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat, som giver ret til at bruge kronesmileyen, har været fritaget fra risikobaseret tilsyn af Arbejdstilsynet. Grundlæggende giver det god mening, at virksomheder med et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem slipper for tilsyn. Arbejdstilsynet bør absolut koncentrere sine kræfter om virksomheder, som ikke prioriterer at forholde sig til arbejdsmiljøet og det understøttende arbejde. Men med den ny indsigt er det også blevet tydeligt, at systemløsninger ikke rummer nogen garanti for at arbejdsmiljøet er i orden.

I første nummer af Arbejdsliv i 2016 påpeger forfatterkollektivet til den redaktionelle introduktion netop riskoen for, at driften af ledelsessystemet kan stjæle fokus fra det reelle arbejdsmiljø og arbejdet med det. De peger ligeledes på, at der er risiko for, at ledelsessystemet så at sige tager engagementet ud af hænderne på medarbejderne. Og netop manglen på engagement blandt medarbejderne og de lokale arbejdsledere er en af de mulige forklaringer på, at det kunne gå så galt hos Siemens og Vestas.

En anden – og ligeså nærliggende forklaring – kunne være, at der på produktionsanlæggene manglede fagligt indsigt i  risici ved arbejdet med isocyanater og epoxyharpikser. Og det på trods af, at vi har med nogle af de mest regulere kemiske stoffer at gøre, hvor regelværket sætter skarpe grænser. Hertil kommer, at Arbejdstilsynet i sin redegørelse om sagen fra den 23. maj i år sammenfattende konkluderer, at Arbejdstilsynet i perioden fra 2004 og frem til i dag har haft et kontinuerligt tilsyn med Siemens Wind Power. På trods af det anmeldes der i samme periode 379 erhvervssygdomme på grund af eksponering for især epoxy og også isocyanater.

Med henvisning til ”Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning” er vores anbefalinger:

  1. Arbejdsmiljørådgivning forbedrer arbejdsmiljø og arbejdet med det
  2. Brug arbejdsmiljørådgivere og få et bedre arbejdsmiljø og dermed en bedre virksomhed
  3. Lyt til arbejdsmiljørådgiveren – og handl på det!

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.