PERMA-projektet vil kvalificere indsatsen mod Muskel-Skelet-Besvær (MSB)

Smerter i muskler og led er en af de helt store årsager til, at mange bliver nødt til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i utide. Trods mange års indsats fra arbejdsmarkedets aktører er forekomsten af MSB uforandret. Så der er åbenbart noget, som ikke virker som det er tænkt.

Et samarbejde mellem NFA og Arbejdsmiljørådgiverne

NFA gennemfører i samarbejde med Arbejdsmiljørådgiverne et forskningsprojekt, som sætter fokus på at anvende veldokumenteret viden om, hvordan MSB kan forebygges i rådgivningsarbejdet. Projektets mål er at skabe et sæt evidensbaserede anbefalinger, som arbejdsmiljørådgiverne kan handle på med det formål at reducere forekomsten af MSB.

Formål og faser

*PERMA-projektet starter op i efteråret 2016 og har følgende specifikke formål:

  1. At undersøge hvilke konkrete MSB-arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen arbejdsmiljørådgiverne har størst behov for anbefalinger om
  2. At udvikle anbefalinger til at forebygge og løse disse MSB-arbejdsmiljøproblemer, som er baseret på forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer
  3. At tilpasse anbefalingerne
  4. At evaluere processen så vi kan anvende erfaringerne fra dette projekt til at udvikle andre anbefalinger på arbejdsmiljøområdet

Det særlige ved dette projekt er, at arbejdsmiljørådgiverne spiller en aktiv rolle i alle projektets faser. Det er f.eks. arbejdsmiljørådgiverne, som skal udpege de områder, hvor der er størst behov for forskningsbaserede anbefalinger.  Undersøgelsen gennemføres i følgende faser:

Fase 1

I fase 1 er formålet at afdække, hvor der er de største behov for at udvikle anbefalinger. Det vil bl.a. ske ved at følge 2-3 cases med forskellige rådgiversituationer i forskellige virksomheder og ved interviews. Dette suppleres af en Delphi-undersøgelse, som skal afklare graden af enighed blandt rådgiverne om, hvor der er det største behov for at få udviklet anbefalinger.

Fase 2

I fase 2 evalueres effekten af metoder eller effekter af interventioner på de tre-fem højest rangerede MSB-problemer, som blev udpeget i fase 1.

Fase 3

I fase 3 gennemføres bl.a. 1-2 workshops med et ekspertpanel, bestående af 8-10 arbejdsmiljørådgivere, hvor der er fokus på udvikling af praktiske anbefalinger til løsning af MSB ud fra en samlet vurdering af praksis og evidens.

Fase 4

I fase 4 gennemføres et feasibilty-studie, hvor der inddrages 8-10 arbejdsmiljørådgivere, som ikke tidligere har været involveret i projektet. De får anbefalingerne til afprøvning. Herefter interviewes rådgiverne om forståeligheden, brugervenligheden og anvendeligheden af anbefalingerne. Projektet rundes af med en procesevaluering.

Vil du være med?

Vi får brug for ca. 10 rådgivere (interne og eksterne), som skal indgå i projektet og som gerne skal have påbegyndt en længerevarende opgave (eller flere) om MSB på virksomheder. Desuden får vi brug for ca. 10 rådgivere (interne og eksterne), som skal indgå i feasibility-studiet. Alle medlemmer af foreningen har mulighed for at søge om deltagelse.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte Arne Helgesen på ah@bamr.dk

 

*PERMA er en forkortelse for ”Praksis- og Evidensbaseret udvikling af anbefalinger i Rådgivning om Muskelskeletbesvær på Arbejdspladsen”.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.