Medlemsvirksomhed får medhold fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets tilbagekaldelse af en medlemsvirksomheds autorisation. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn på det sidste møde i slutningen af december 2016. Arbejdsmiljørådgiverne har engageret sig i sagen, bl.a. fordi Arbejdstilsynet benytter rent formelle krav som målestok for kvaliteten i rådgivningsydelsen. I afgørelsen lægger nævnet vægt på, at Arbejdstilsynet undlod at vejlede rådgivningsvirksomheden om, hvad virksomheden skulle gøre fremadrettet.

 

"Autorisationen af rådgivere gives i dag af Arbejdstilsynet. Kravene til autoriserede er dels uddannelseslængden og erfaring. Der er ingen krav til kvaliteten af rådgivningen."

 

Autorisationen af rådgivere gives i dag af Arbejdstilsynet. Kravene til autoriserede er dels uddannelseslængden og erfaring. Der er ingen krav til kvaliteten af rådgivningen. Heraf følger, at Arbejdstilsynet som myndighed forholder sig til kvaliteten i rådgivningen i forhold til gældende regler. Og det bringer Arbejdstilsynet i situationer som den aktuelle, hvor formelle detaljer i bekendtgørelsen fik tilsynet til at konstatere ”alvorlige mangler i den rådgivningsfaglige kvalitet”. Derfor var det afgørende, at Arbejdstilsynet ikke fik medhold i denne sag. Dette fordi det netop er den rådgivningsfaglige kvalitet, som er det interessante at forholde sig til. Altså i hvilke omfang de anvendte rådgivningsfaglige tilgange og metoder har virket. I den pågældende sag har de tre virksomheder, som har modtaget rådgivningen alle givet tilbagemeldinger om, at den rådgivningsfaglige kvalitet var i orden og at virksomhederne oplevede at få løst de problemer, som var årsagen til rådgivningspåbuddene.

 

"Sagen fremhæver hvorfor en styrket dialog mellem Arbejdstilsynet og rådgiverne er vigtig og afgørende, da vi i fællesskab arbejder på, at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og forbedre arbejdsmiljøet"

 

Sagen fremhæver hvorfor en styrket dialog mellem Arbejdstilsynet og rådgiverne er vigtig og afgørende, da vi i fællesskab arbejder på at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og forbedre arbejdsmiljøet. Der blev allerede taget initiativ til, at styrke dialogen på tværs ved et møde hos Arbejdstilsynet i september sidste år. Arbejdsmiljørådgiverne, DI og nogle større rådgivningsvirksomheder drøftede på mødet hvordan et øget samarbejde mellem rådgivere og Arbejdstilsynet kunne bidrage til at tydeliggøre deres forventninger og behov overfor rådgiverne. Sagens centrale problemstilling ses derfor som en kærkommen lejlighed til et fortsat fokus på aktivt at arbejde for, at styrke dialogen med Arbejdstilsynet om, hvordan vi i kommende sager kan undgå problemstillingen. Ønsket er en tydeliggørelse af, hvordan rådgivere på en og samme tid kan yde den påkrævede indsats for at hjælpe virksomheden med at skabe bedre arbejdsmiljø og samtidigt indfri de formelle krav, som knytter sig til redegørelsen. Vi ser på vores egne og vores medlemmers vegne  frem til et konstruktivt samarbejde om denne vigtige opgave og deltager gerne i udarbejdelsen af en vejledning med særligt fokus på undersøgelses- og rådgivningspåbud på det psykiske område.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.