Høringssvar til arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljørådgiverne har afgivet høringsvar til ”Forslag til lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov nr. 54 af 27. januar 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring”. Høringsfrist var fredag d. 4. oktober 2019.

Vi har koncentreret vores svar på fire hovedområder, som har en direkte betydning for vores medlemmers muligheder for at bidrage til udvikling af arbejdsmiljøet i Danmark ved at levere kompetent rådgivning til landets virksomheder. Det omfatter først og fremmest ”Fastsættelse af konkrete måltal for branchen”, ”Muligheder for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet”, ”Rådgivningspåbud justeres” og ”Skærpet tilsyn”.

Klik her for at læse hele høringssvaret.

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.