EU har opdateret sin arbejdsmiljøstrategi


Til trods for god fremgang i det europæiske arbejdsmiljø, målt på ulykker og dødsfald, så er der stadig for mange. I 2018 blev der rapporteret over 3.300 ulykker med dødelig udgang og 3,1 mio. andre ulykker. Samtidig dør der hvert år 200.000 af arbejdsbetinget sygdomme.

Beregninger viser at dårligt arbejdsmiljø koster op imod 3,3% af EU's BNP (ca. 460 mia. EUR i 2019).

EU's strategi er nu opdelt i 3 hovedoverskrifter, nemlig forandringer, forebyggelse og beredskab. Særligt de mange forandringer og ændringer som synes at være en konstant i arbejdslivet, er kommissionen opmærksom på. Den grønne omstilling og den digitale omstilling aktualiserer både de ergonomiske og de psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet. Indenfor ulykkesforebyggelse fremhæves Vision Zero som fremgangsmetode. Der vil også komme øget indsats mod særligt farlige stoffer, men forslag til sænkede grænseværdier. Sidst med ikke mindst, så vurderer kommissionen at behovet for at blive længer på arbejdsmarkedet, stiller krav til særlige arbejdsforhold for den erhvervsaktive befolkning, som stiger i alder hvert år.

Arbejdsmiljørådgiverne finder at EU Kommissionens fokus er vigtigt, og kommissionens muligheder for at implementere disse mål i national lovgivning vil være afgørende for om hensigtserklæringerne bliver til virkelighed. Arbejdsmiljørådgiverne er også glad for at EU kommissionen understreger de mange økonomiske forbedringspotentialer som ligger i et godt arbejdsmiljø.

>> Læs mere i EU STRATEGIC FRAMEWORK ON HEALTH AND SAFETY AT WORK 2021—2027

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.