Tilskud til arbejdsmiljøet

Velliv Foreningen: I Velliv Foreningen arbejdes der for, at flere danskere får et godt liv med overskud

 

Velliv Foreningen vil gøre op med stress, angst og depression i arbejdslivet. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatser, der styrker trivsel og samarbejde. Se de projekter, Velliv Foreningen har støttet. Du kan eksempelvis filtrere på kategori og geografi.

Velliv Foreningen støtter den mentale sundhed på tre måder:

  1. Små og mellemstore private virksomheder søge midler hos Velliv Foreningen til indsatser, der styrker den mentale sundhed i arbejdslivet.

  2. Velliv Foreningen støtter lokale aktiviteter hos borgere og civilsamfundsorganisationer, der er med til at styrke den mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, angst depression, isolation, mobning og chikane.

  3. Endelig støtter Velliv Foreningen forskning, analyser og formidling, der er med til at klarlægge konsekvenser af teknologiske og organisatoriske forandringer i samfundslivet og arbejdslivet, så samfundet og arbejdspladserne tidligt kan igangsætte forebyggende aktiviteter, der styrker menneskers mentale sundhed.

Ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023. Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft. Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i marts. Små virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.

Formål

Puljen har til formål at medvirke til at forebygge, at ansatte på private virksomheder med maksimalt 50 ansatte nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker og at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

Læs mere om puljen og dens indhold på ATs hjemmeside.

 

 

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.